Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ankara University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering
Tektonik Araştırma Grubu/Tectonics Research Group
Gazi Kitabevi

Lisans & Yüksek Lisans
BSc & MSc 1978-1984
İstanbul Technical University
Doktora / PhD 1989-1992
Honorary Research Fellow 1993-1994
Leicester University, UK
Visiting Fellow 2011-2012 Yale University, USA

e-posta/e-mail:
seyitoglu@ankara.edu.tr

Araştırma alanları: Genişlemeli tektonik rejimde havza oluşumu ve volkanik evrim. Doğu Akdeniz Bölgesinin Geç Senozoyik dağ oluşum sonrası gelişimi. Genç tektonik, depremsellik.

Research interests
: Basin formation and volcanic evolution in extensional tectonics. Late Cenozoic post-orogenic development of the eastern Mediterranean region. Neotectonics, seismicity.