Giriş
Grup Hakkında

Tektonik Araştırma Grubu,
17 Ağustos 1999 depreminden sonra son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin girişimiyle kurulmuştur. Bu grubun amacı öğretim üyelerinin yürütmekte oldukları araştırma konularının ilgilenen öğrencilere tanıtılması, araştırmalarda kullanılan tekniklerin öğretilmesi, öğrencilerin arazide gözlem yapabilme becerilerinin arttırılmasıdır.

Tektonik Araştırma Grubu'
nun bir diğer amacı, Jeoloji Mühendisliği bölümünde bilimsel araştırmaya ilgi duyan öğrencilerin derslerden ayrı olarak ya da Mühendislikte Projelendirme dersi kapsamında arazi çalışmalarına yönlendirilmesidir.

Gruptaki öğretim elemanlarımızın başlıca ilgi alanlarını Batı ve İç Anadolu'nun genç tektoniği, Kuzey Anadolu Fayı, Türkiye'nin depremselliği ve mikrotektonik oluşturmaktadır.

Tektonik Araştırma Grubu'nda, tektonik ve yapısal jeoloji konularında Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilerin yanısıra, Mühendislikte Projelendirme dersini gruptaki öğretim üyelerinden alan öğrenciler yer almaktadır.

Tektonik Araştırma Grubu Okan Tekeli Salonunun Açılışından Fotoğraflar


Tektonik Araştırma Grubu 2012 Tectonics Research Group