Giriş
Okan Hoca (1943-2001)

OKAN HOCAMIZA...

Prof. Dr. Okan Tekeli 1943 yılında Alaşehir’de doğdu. İlk öğrenimini memleketi Adana’da tamamladı. 1962 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1963-1972 yılları arasında Jeoloji Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrenimini Avusturya Graz Üniversitesi’nde tamamladı.

1973-1988 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nde araştırmacı ve proje yürütücüsü olarak görev yaptı. Bu dönemde, Türkiye’nin 1/100.000 ölçekli jeoloji haritalarının basıma hazırlanmasına önayak oldu. Yine aynı dönemde çalışma arkadaşları ile birlikte Temel Jeolojik Araştırma projelerinin bilimsel örgütlenme esasları ve yöntemleri ile ilgili çalışmalar yaptı ve bunların hayata geçirilmesi konusunda kendi uygulamaları ile çok başarılı bir örnek oldu. Ayrıca yaptığı çalışmalarda, Torosların jeolojisinin ulusal ve uluslararası platformda tartışmaya açılması, Türkiye Jeoloji Kurumu Dergisi’nin üstün seviyeli bir dergi olarak yayınlanması için üstün gayret sarfetti. Edindiği engin bilgi ve tecrübeyi önce Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Türkiye Jeolojisi konusunda verdiği derslerle, 1988’den sonra tam zamanlı olarak Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde verdiği çeşitli derslerle yeni jeoloji mühendisi adaylarına aktardı. Bu görevi sırasında yetiştirdiği çok sayıda öğrencisine bilimsel araştırma ilkeleri ve etik konusunda örnek ve yol gösterici oldu.

1992-2000 yıllarında, TÜBİTAK’ın yer bilimleri ile ilgili seksiyonundaki yöneticiliği ve üyeliği sırasında ülkemizde yer bilimleri araştırmalarının yönlendirilmesi ve ülke içinde ve uluslararası platformda layık olduğu konuma ulaşması için mücadele etti. TÜBİTAK Doğa Yerbilimleri Dergisi’ndeki editörlük görevi boyunca aynı amacın gereğini tavizsiz olarak yerine getirdi.

Okan Tekeli, beyefendilik, dürüstlük ve liderlik vasıflarını bütünleştirebilmiş örnek bir kişilik yapısına sahipti. Her zaman üstün görev bilinci ile davrandı. Kişisel kariyer peşinde koşmadı, hatta bu yolda önüne gelen pek çok fırsatı meslek sevgisi uğruna bir kenara itti. Doğru olduğuna ince ince düşünüp karar kıldığı hiçbir şeyden ne pahasına olursa olsun geri dönmedi. Her zaman prensiplerinin sahibi oldu.

Meslek hayatında ilkelerine katı olarak bağlı ve çok ciddi idi ama özel hayatında belki sadece ailesine, yakın dostlarına ve sevdiği öğrencilerine açabildiği sıcacık ve kocaman bir kalbi vardı. Bu özel insanın erken kaybı mesleğimiz ve onu tanıyan herkes için yeri doldurulamayacak bir boşluk bıraktı.

Yapmak istediklerin ve yapabildiklerin için sana şükranlar OKAN TEKELİ...

* Prof. Dr. Cemal Göncüoğlu ve Dr. Veysel Işık'ın yazılarından derlenmiştir.

Tektonik Araştırma Grubu 2012 Tectonics Research Group