Giriş
Projeler & Çalışmalar


Devam eden projeler:

Ankara Çevresindeki Aktif Fayların Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi

Destekleyen: Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği (TUJJB), 01.10.2010 - 01.12.2012

Tektonik Araştırma Grubu 2012 Tectonics Research Group