Giriş
Tektonik...?

Tektonik en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji koludur (Şengör, 1983).

Tektonik (Tectonics), Yapısal Jeoloji ile yakından ilgili fakat onunla aynı olmayan bir jeoloji disiplinidir. Yapısal Jeoloji kayaçların geometrisi ile uğraşır, oysa Tektonik, yeryuvarının büyük ölçekli yapıları ve bunları oluşturan kuvvetler ve hareketler üzerinde durur (Collins Dictionary of Geology).

Levha Tektoniğinin Tarihçesi
Deprem
Levha Hareketleri
Şekiller & Animasyonlar
Kağıt Modeller

Tektonik Araştırma Grubu 2012 Tectonics Research Group